Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-140135-291010
Predmet:PODRŠKA I ODRŽAVANJE RAČUNALNE MREŽE "CISCO" PN-PF-518/10-LR
 
21.10.2010Odluka o početku postupka nabave
2.11.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.11.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.11.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.11.2010Odluka o odabiru / poništenju
24.11.2010Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja