Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-101312-160112
Predmet:BRAVARSKI RADOVI U REGIJAMA TRANSPORTA PLINA SJEVERNA I ISTOČNA HRVATSKA po grupama kako slijedi: Grupa a) SJEVERNA HRVATSKA broj PN-T-930/11-MB Grupa b) ISTOČNA HRVATSKA broj PN-T-988/11-MB PN-T-930,988/11-MB
 
29.12.2011Odluka o početku postupka nabave
17.1.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.2.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.2.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.2.2012Odluka o odabiru / poništenju
30.3.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja