Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0032578
Predmet:USLUGA ODRZAVANJA ELEKTROINSTALACIJA POSLOVNIH OBJEKATA PN-T-506/20-MB
 
3.9.2020Odluka o početku postupka nabave
10.9.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
1.10.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.10.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.10.2020Odluka o odabiru / poništenju
14.10.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja