Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0013060
Predmet:PN-T-096/13-VLB; POPRAVAK IZOLACIJE PLINOVODA U REGIJI SJEVERNA HRVATSKA PN-T-096/13-VLB
 
1.2.2013Odluka o početku postupka nabave
14.2.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.3.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.3.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.3.2013Odluka o odabiru / poništenju
4.7.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja