Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-139080-221010
Predmet:KROMATOGRAFSKE ANALIZE PRIRODNOG PLINA PN-STU-555/10-VLB;
 
19.10.2010Odluka o početku postupka nabave
25.10.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.11.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.11.2010Odluka o odabiru / poništenju
11.11.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja