Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0037872
Predmet:PN-T-354/12-VLB; STROJARSKA PRILAGODBA OČS I PČS PLINOVODA DN 300 CEMENTARA - SL. BROD PN-T-354/12-VLB
 
1.6.2012Odluka o početku postupka nabave
6.7.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.7.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.8.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.8.2012Odluka o odabiru / poništenju
16.10.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja