Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-134563-140910
Predmet:PN-T-412/10-MM-ARHIVSKI, SKLADIŠNI REGALI I METALNI ORMARI ZA I.GRAD PN-T-412/10-MM
 
1.9.2010Odluka o početku postupka nabave
15.9.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
29.9.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.10.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.10.2010Odluka o odabiru / poništenju
19.11.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja