Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0005510
Predmet:ODRŽAVANJE RADIJSKOG KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA PN-STU-064/18-AS
 
22.2.2018Odluka o početku postupka nabave
6.3.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
30.3.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.4.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.4.2018Odluka o odabiru / poništenju
10.5.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja