Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0003789
Predmet:GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE KOTLOVNICA PN-T-040/17-MB
 
3.2.2017Odluka o početku postupka nabave
22.2.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
22.2.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
1.3.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
3.3.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.4.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.4.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.4.2017Odluka o odabiru / poništenju
12.5.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja