Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0006274
Predmet:LICENČNO ODRŽAVANJE I PODRŠKA ZA IBM WEBSPHERE PORTAL PN-STU-048/19-AB
 
12.2.2019Odluka o početku postupka nabave
21.2.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.3.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.3.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.3.2019Odluka o odabiru / poništenju
5.4.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja