Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0032141
Predmet:IZRADA, ISPORUKA, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE TIPSKIH KONTEJNERSKIH MJERNO-REDUKCIJSKIH STANICA PN-I-549/15-MB
 
23.9.2015Odluka o početku postupka nabave
5.10.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.11.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.12.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.12.2015Odluka o odabiru / poništenju
14.1.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja