Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0008810
Predmet:Ispitivanje funkcionalnosti automatizacije i servisni pregled uređaja instrumentacije i UPS-a na KS-1, Velika Ludina PN-T-164/23-MHŠ
 
24.2.2023Odluka o početku postupka nabave
1.3.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.3.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja