Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0003566
Predmet:REVIZIJA MJERNIH MJESTA PROTOKA NA ČVOROVIMA S PROMJENAMA PROGRAMA PROCESNIH RAČUNALA (RAČUNALA PROTOKA) PN-T-053/17-AS
 
9.2.2017Odluka o početku postupka nabave
27.2.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.3.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.4.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.4.2017Odluka o odabiru / poništenju
22.5.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja