Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-151735-291211
Predmet:SNIMANJE STANJA STJENKE PLINOVODA - IN LINE INSPEKCIJA -PLINOVODA VIROVITICA-KUTINA DN 500, LUDBREG-KOPRIVNICA DN 500, KOPRIVNICA-BUDROVAC DN 500 I NAŠICE-SLAVONSKI BROD DN 300 PN-T-1056/11-DT
 
28.12.2011Odluka o početku postupka nabave
30.12.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.2.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.2.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.2.2012Odluka o odabiru / poništenju
22.3.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja