Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:ISPORUKA OPREME ZA REKONSTRUKCIJU MRČ KUTINA I PČ DOBROVAC PN-I-224/21-MB
 
17.5.2021Odluka o početku postupka nabave
19.5.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
31.5.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
4.6.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.7.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.8.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.9.2021Odluka o odabiru / poništenju
4.10.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja