Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0027144
Predmet:STRUČNI SIGURNOSNI NADZOR PN-Z-396/21-MB
 
16.7.2021Odluka o početku postupka nabave
22.7.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.8.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.8.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.9.2021Odluka o odabiru / poništenju
22.7.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja