Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0009735
Predmet:REZERVNI DIJELOVI ZA REGULATORE, PILOTE I BLOKADNE VENTILE TARTARINI PN-T-291/17-MB
 
16.5.2017Odluka o početku postupka nabave
19.5.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.6.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.7.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.7.2017Odluka o odabiru / poništenju
6.9.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja