Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0027256
Predmet:ODRŽAVANJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PN-Z-427/20-AS
 
16.7.2020Odluka o početku postupka nabave
22.7.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.8.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.9.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.9.2020Odluka o odabiru / poništenju
1.10.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja