Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S F15-0021267
Predmet:SERVISIRANJE I OVJERAVANJE PLINOMJERA OD G10 DO G4000 PN-T-448/17-DT
 
16.8.2017Odluka o početku postupka nabave
17.10.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.9.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.10.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.10.2017Odluka o odabiru / poništenju
1.12.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja