Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0018475
Predmet:CIJEVI PREMA API 5L PN-T-311/20-DT
 
12.5.2020Odluka o početku postupka nabave
15.5.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.6.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.6.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.6.2020Odluka o odabiru / poništenju
3.8.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja