Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0020541
Predmet:PN-T-531/16/TP, SERVISIRANJE, ISPITIVANJE I OVJERAVANJE UREĐAJA ZA PRETVORBU PLINA PN-T-531/16/TP
 
7.9.2016Odluka o početku postupka nabave
19.9.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.10.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.10.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.10.2016Odluka o odabiru / poništenju
23.11.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja