Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0057175
Predmet:DOBAVA I ZAMJENA FILTAR ULOŽAKA DIP FILTARA PN-T-640/14-MM
 
20.11.2014Odluka o početku postupka nabave
11.12.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.1.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.1.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.1.2015Odluka o odabiru / poništenju
24.2.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja