Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0021054
Predmet:USLUGE OPERATIVNE PODRŠKE SISTEMSKOM ODRŽAVANJU POSLUŽITELJSKOG SUSTAVA I PRIMJENE DOMENSKIH POLITIKA PN-UP-250/15-MV
 
22.4.2015Odluka o početku postupka nabave
26.5.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.6.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.6.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.6.2015Odluka o odabiru / poništenju
3.9.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja