Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0004255
Predmet:GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE PROCESNIH RAČUNALA I PRIPADAJUĆIH SUSTAVA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-818/17-AS
 
1.2.2018Odluka o početku postupka nabave
9.2.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
9.2.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
16.2.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
22.2.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.3.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.4.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.4.2018Odluka o odabiru / poništenju
17.5.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja