Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0078358
Predmet:PN-T-799/12/TP, DOBAVA I ZAMJENA FILTAR ULOŽAKA "DIP" FILTARA PN-T-799/12/TP
 
25.10.2012Odluka o početku postupka nabave
8.11.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
29.11.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.12.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.12.2012Odluka o odabiru / poništenju
6.2.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja