Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 015-0065152
Predmet:ODRŽAVANJE SCADA SUSTAVA PN-STU-591/12/TP
 
3.8.2012Odluka o početku postupka nabave
28.9.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.9.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.9.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.9.2012Odluka o odabiru / poništenju
9.11.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja