Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 014-0029219
Predmet:PN-R-376/12/TP, NABAVA PLINSKIH VIJESTI PN-R-376/12/TP
 
18.5.2012Odluka o početku postupka nabave
12.6.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.6.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.6.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.6.2012Odluka o odabiru / poništenju
31.7.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja