Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0023260
Predmet:INERTIZACIJA PLINOVODA TRANSPORTNOG PLINSKOG SUSTAVA PLINACRO-a PN-T-386/15-AS
 
12.6.2015Odluka o početku postupka nabave
18.6.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.7.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.7.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.7.2015Odluka o odabiru / poništenju
13.7.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja