Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0015438
Predmet:GORIVO ZA SLUŽBENA VOZILA PN-SKU-239/15-MV
 
2.4.2015Odluka o početku postupka nabave
13.4.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.5.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.5.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.5.2015Odluka o odabiru / poništenju
13.7.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja