Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-133768-070910
Predmet:IZRADA PROŠIRENJA DRŽAVNE CESTE NA LOKACIJI POSLOVNE ZGRADE U IVANIĆ GRADU PN-I-474/10-MB
 
1.9.2010Odluka o početku postupka nabave
9.9.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.9.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.10.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.10.2010Odluka o odabiru / poništenju
27.10.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
produljenje roka za dostavu ponuda
Evidencijski broj u EOJN:N-19-M-135673-220910


Aktualna javna nadmetanja