Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI RADOVI U REGIJAMA TRANSPORTA PLINA po grupama kako slijedi: PN-T-296,333,353,370/18-MB
 
6.6.2018Odluka o početku postupka nabave
18.6.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
3.7.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
4.7.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.7.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.8.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.8.2018Odluka o odabiru / poništenju
5.9.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja