Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0003023
Predmet:PN-T-011/16/TP, KRČENJE I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA REGIJE SJEVERNA HRVATSKA PN-T-011/16/TP
 
28.1.2016Odluka o početku postupka nabave
15.2.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.3.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.4.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.4.2016Odluka o odabiru / poništenju
12.5.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja