Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0024299
Predmet:PN-PF-608/16/TP, OSIGURANJE OD AUTOODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJE VOZILA U VLASNIŠTVU PLINACRO-a I VOZILA U LEASINGU PN-PF-608/16/TP
 
24.10.2016Odluka o početku postupka nabave
3.11.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.11.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.12.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.12.2016Odluka o odabiru / poništenju
11.1.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja