Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-UP-449/13-MM
Predmet:ODRŽAVANJE I TEHNIČKA PODRŠKA ZA GIS SUSTAV PN-UP-449/13-MM
 
12.7.2013Odluka o početku postupka nabave
13.8.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.8.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.8.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.8.2013Odluka o odabiru / poništenju
5.9.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja