Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0001656
Predmet:ISPORUKA SLAVINA, AKTUATORA, MJERILA PROTOKA, KROMATOGRAFA I OSTALE OPREME ZA KOMPRESORSKU STANICU KS1 TE IZRADA I ISPORUKA KONTEJNERSKE MJERNO REDUKCIJSKE STANICE, PN-I-787/17-DT PN-I-787/17-DT
 
15.12.2017Odluka o početku postupka nabave
12.1.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
26.1.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.2.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.3.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.3.2018Odluka o odabiru / poništenju
7.5.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja