Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-128489-210710
Predmet:ODRŽAVANJA I PODRŠKE IT SUSTAVA PLINACRO-a, TE IMPLEMENTACIJE I KONFIGURACIJE CERTIFICATION AUTHORITY-a (CERTIFICATION SERVICES) PN-PF-362/10-LR
 
15.7.2010Odluka o početku postupka nabave
22.7.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.8.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.8.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.8.2010Odluka o odabiru / poništenju
17.9.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja