Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0005251
Predmet:Ispitivanje plinovoda pomoću strujnog testera (PCM) u Regijama Službe transporta plina Središnja, Zapadna i Južna Hrvatska PN-T-074-18-LR
 
22.2.2018Odluka o početku postupka nabave
2.3.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.3.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.4.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.4.2018Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja