Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0011456
Predmet:IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA, IZRADA ELABORATA O INŽ.-GEOLOŠKIM, HIDRO-GEOLOŠKIM, SEIZMIČKIM, GEOFIZIČKIM I GEOTEHNIČKIM I STRAŽNIM RADOVIMA ZA MAG. PLINOVOD BOSILJEVO-SISAK DN 800/100 PN-I-267/18-DT
 
24.4.2018Odluka o početku postupka nabave
26.4.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
7.5.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.6.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.8.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.8.2018Odluka o odabiru / poništenju
17.9.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja