Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0020640
Predmet:DOSTAVA IZMJERENIH I PROGNOZIRANIH METEOROLOŠKIH PODATAKA PN-STU-319/15-MV
 
13.5.2015Odluka o početku postupka nabave
21.5.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.6.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.6.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.6.2015Odluka o odabiru / poništenju
14.7.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja