Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0058621
Predmet:PRUŽANJE ZAŠTITARSKIH I VATROGASNIH USLUGA NA OBJEKTIMA PLINACRO-a PN-SKU-703/14-MB
 
2.12.2014Odluka o početku postupka nabave
22.12.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.1.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.1.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.1.2015Odluka o odabiru / poništenju
17.2.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja