Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0015642
Predmet:SUSTAV ZA NADZOR INTERNETSKOG PROMETA PN-Z-163/20-SP
 
3.4.2020Odluka o početku postupka nabave
22.4.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.5.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.5.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.5.2020Odluka o odabiru / poništenju
18.6.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja