Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0012107
Predmet:MJESEČNI NAJAM OPTIČKIH PARICA (DARK FIBER) NA RELACIJI SAVSKA CESTA 88A-LUČKO I SAVSKA CESTA 88A-IVANJA REKA PN-STU-095/13-LR
 
4.2.2013Odluka o početku postupka nabave
12.2.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.3.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.3.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.3.2013Odluka o odabiru / poništenju
3.5.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja