Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0014291
Predmet:NADOGRADNJA POSTOJEĆEG RADIJSKOG KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA PN-I-221/21-DT
 
2.4.2021Odluka o početku postupka nabave
14.4.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.5.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.5.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.5.2021Odluka o odabiru / poništenju
24.6.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja