Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0028119
Predmet:Kromatografske analize prirodnog plina PN-STU-722-16-LR
 
8.12.2016Odluka o početku postupka nabave
16.12.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.1.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.1.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.1.2017Odluka o odabiru / poništenju
16.3.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja