Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0006498
Predmet:PN-T-119/16/TP, NABAVA PLINOMJERA S ROTACIJSKIM STAPOVIMA PN-T-119/16/TP
 
11.3.2016Odluka o početku postupka nabave
25.3.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.4.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.4.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.4.2016Odluka o odabiru / poništenju
1.6.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja