Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:RADOVI REKONSTRUKCIJE MJERNO REDUKCIJSKE STANICE GAJ ( MRS GAJ) po sistemu "ključ u ruke" PN-I-010/23-MB
 
23.1.2023Odluka o početku postupka nabave
26.1.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
7.2.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
9.2.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.3.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja