Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-131478-030811
Predmet:POPRAVAK BRISOLEJA I OSIGURANJE LAMELA BRISOLEJA PN-P-649/11-LR
 
8.8.2011Odluka o početku postupka nabave
9.8.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.8.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.8.2011Odluka o odabiru / poništenju
2.9.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja