Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0032394
Predmet:GODIŠNJI PREGLED, POPRAVAK KOTLOVNICA I INTERVENCIJE PN-O-420/23-ŽF
 
4.7.2023Odluka o početku postupka nabave
14.7.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
14.7.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
25.7.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
31.7.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
31.8.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.9.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.9.2023Odluka o odabiru / poništenju
16.10.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja