Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-SKU-380/13-MM
Predmet:ODRŽAVANJE I POPRAVAK PEUGEOT PARTNER VOZILA PN-SKU-380/13-MM
 
6.6.2013Odluka o početku postupka nabave
14.6.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.7.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.7.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.7.2013Odluka o odabiru / poništenju
17.9.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja