Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0011877
Predmet:PN-T-190/14/TP, ISPITIVANJE, UMJERAVANJE I OVJERAVANJE ULTRAZVUČNIH PLINOMJERA PN-T-190/14/TP
 
26.2.2014Odluka o početku postupka nabave
10.3.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.4.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.5.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.5.2014Odluka o odabiru / poništenju
4.6.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja